Kontakt
Senátorská kancelář Vsetín

asistentka Jolana Nováková
Dolní náměstí 13/56,
75501 Vsetín
Email asistentky :
Telefon: +420 737 273 891

Senát PČR

Valdštejnské nám. 17/4,
118 01 Praha 1
Email senátora: cunekj


Kauza Čunek > Příběh 3 - Čunek - VIP klient severomoravských žalobců

Příběh 3 - Čunek - VIP klient severomoravských žalobců

 
V minulých příbězích bylo jasně prokázáno, že obvinění Jiřího Čunka bylo zmanipulované a této manipulace se účastnili nejen policisté a státní zástupci, ale také soudce přerovského soudu. Nyní poukážeme na skandální porušení zákona ze strany policie a státních zastupitelství s cílem dostat vyšetřování do Přerova.

 
První stopa začíná u bývalého ministra spravedlnosti, toho času advokáta JUDr. Jiřího Nováka z jedné z nejdražších pražských advokátních kanceláří Brož&Sokol&Novák, který celou věc oznamoval velmi neobvyklým způsobem na policii v Přerově. /ODKAZ 1/ Přerovská policie měla podle zákona toto oznámení okamžitě postoupit na Vsetín, neboť ze zákona musí být trestné činy vyšetřovány a souzeny tam, kde se staly, pokud nenastanou přesně stanovené důvody, které však musí být jasně vyšetřeny a zdůvodněny.
 
Přerovská policie si však i s tímto problémem, zákon – nezákon, hravě poradila.
Přišla se „zjištěním“, že vsetínské státní zastupitelství je podjaté. Jiří Čunek měl mít, dle sdělení Marcely Urbanové, velmi dobré vztahy na státním zastupitelství ve Vsetíně přes manželku jednoho státního zástupce. Ta měla být ve Vzdělávacím a komunitním centru Integra Vsetín, o.p.s., ve které byl Jiří Čunek členem správní rady. /ODKAZ 2/
 
To ale byla lež. Žádná manželka žádného státního zástupce nebyla nijak spjata se Vzdělávacím a komunitním centrem Integra. A snad již každý z Vás tuší, že tato zjištění nebyla policí nijak prověřována. /ODKAZ 3/ Naopak. Policie z toho ihned vyvodila onen potřebný závěr, že je třeba, aby věc dozorovalo jiné „vhodné“ státní zastupitelství. Jednala tak v rozporu s nálezem ústavního soudu, kterým je vyžadováno, že existence důvodů odnětí věci musí být jednoznačně prokázána. /ODKAZ 12/
 
Záhy nato se stala věc v orgánech činných v trestním řízení zcela šokující. Pouhý jeden den stačil Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě k tomu, aby věc na základě nepravdivých „zjištění“ přikázalo do působnosti státního zastupitelství a tedy i soudu v Přerově /ODKAZ 4/. O jejich nestrannosti, objektivitě a spravedlivosti jste se již přesvědčili v minulém příběhu. O přerovské justici vypráví i pan Vladimír Hučín, kterého tato mafie rok držela ve vazbě a deset let soudila, než byl nadřízeným soudem zcela zproštěn obvinění. /ODKAZ 7A/, /ODKAZ 7B/
 
Na celé věci je však zarážející nejen rychlost tohoto rozhodnutí Krajského zastupitelství v Ostravě, nejen nezákonné obejití státního zastupitelství ve Vsetíně, ba dokonce povinnost se k otázce své údajné podjatosti vyjádřit, ale především to, že celá věc byla řízena a činěna z pokynu špiček Krajského státního zastupitelství v Ostravě a jeho pobočky v Olomouci, které odnětí trestní věci Jiřího Čunka ze Vsetína dokonce předjednaly. /ODKAZ 5/ Navíc toto nezákonné rozhodnutí Krajského státního zastupitelství přerovský státní zástupce Obst porušil, což také potvrdil Nejvyšší soud ČR. /ODKAZ 6/
 
Privilegium přednosti a rychlosti vyšetřování ze strany přerovské justice se však Jiřímu Čunkovi dostávalo jen tehdy, kdy se to hodilo. Podívejte se, jak stejné orgány postupují v případě, když se trestní oznámení podá na ně samotné.
Jiří Čunek podal dne 7.5.2010 u Vrchního státního zastupitelství v Olomouci trestní oznámení na policisty a státní zástupce angažované ve vyšetřování jeho trestní věci, v němž mimo jiné vznesl námitku podjatosti Krajského zastupitelství v Ostravě. /ODKAZ 8/
 
Dne 24.6.2010 pak bylo právnímu zástupci Jiřího Čunka doručeno sdělení Krajského státního zastupitelství v Ostravě ze dne 16.6.2010, že již 14 dní mají k dispozici jím podané trestní oznámení, které ovšem postupují Nejvyššímu státnímu zastupitelství k rozhodnutí sporu o příslušnost. /ODKAZ 9/
 
Teprve až dne 25.8.2010 rozhodlo Krajské státní zastupitelství v Ostravě o tom, že se necítí být ve věci podjaté /ODKAZ 10/ a předalo trestní oznámení Jiřího Čunka k vyřízení, kam jinam než na Okresní státní zastupitelství do Přerova, které se ovšem, světe div se, ve věci vyloučilo pro podjatost. /ODKAZ 11/. Ono také nic jiného nezbývalo, protože podezření z trestného činu se týká jejich státního zástupce Obsta.
 
Možná se někteří divíte, ale tento postup je opravdu v souladu se zákonem, který byl ovšem naprosto záměrně ignorován v případě vyšetřování údajné korupce Jiřího Čunka. Zarážející je snad pouze „rychlost“, s jakou státní zastupitelství, když jde o ně samotná, dokážou postupovat. Do dnešního dne, tedy více jak po pěti měsících, nebylo dosud rozhodnuto o tom, které státní zastupitelství bude trestní oznámení podané Jiřím Čunkem vlastně řešit. Zřejmě někteří doufají, že se na ně s odstupem času nedostane. Můžeme vás však ujistit, že cílem celé naší práce je zbavit policii, státní zastupitelství a soudy těch, kteří si zákony vysvětlují po svém. Ať už kvůli své neschopnosti nebo korupci.
 
 
 

Vytvořeno: 16.10.2010 11:13:35


Fórum Vlákna Příspěvky Poslední příspěvek
Fórum k článku 3
 
2 2
public
(29.6.2011 15:06:57)

Sitemap