Kontakt
Senátorská kancelář Vsetín

asistentka Jolana Nováková
Dolní náměstí 13/56,
75501 Vsetín
Email asistentky :
Telefon: +420 737 273 891

Senát PČR

Valdštejnské nám. 17/4,
118 01 Praha 1
Email senátora: cunekj


Kauza Čunek > Příběh 2 - Skandální manipulace přerovského soudu

Příběh 2 - Skandální manipulace přerovského soudu

 

  

 

„Buď je vina na straně pana Čunka 

nebo se naše policie dopustila neuvěřitelného omylu,

 tragické chyby, a pak musí padat řada hlav“

prezident republiky Václav Klaus

 

 

V minulém příběhu bylo dokázáno, že obvinění Jiřího Čunka  bylo zmanipulováno zfalšovaným znaleckým posudkem společnosti NOVA spol. s.r.o. V následujícím textu se dozvíte další zásadní odhalení o „spravedlivém soudním procesu v podání soudu v Přerově“. 

Tzv. „kauza Vaškůj“ se odvíjela od trestní věci senátora Jiřího Čunka v důsledku vlastní iniciativy pana Vaškůje, který měl podezření a chtěl prokázat, že Marcela Urbanová jako korunní svědkyně v kauze Jiřího Čunka lhala. Toto jeho podezření se následně potvrdilo i v řízení před Ústavním soudem ČR, kde bylo potvrzeno, že Marcela Urbanová byla do pozice klíčové svědkyně v trestní věci Jiřího Čunka vmanipulována /odkaz 2/.
 
Kauza se však stala zajímavou a mnohem výbušnější teprve v okamžiku, kdy bylo přerovským soudem uměle vytvořeno propojení pana Vaškůje s osobou Jiřího Čunka prostřednictvím telekomunikačního spojení. 
 
Jak je patrno i z odůvodnění nepravomocného rozsudku přerovského soudu, toto propojení měl soud za bezpečně prokázané /odkaz 3/ , což potvrzuje i sugestivní mediální komentář přerovského soudce Barboříka, jak zazněl ve Vámi placené veřejnoprávní ČT 1.   

Celé video zde:  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210452801240025-reporteri-ct/obsah/118773-jiri-cunek-hrozba-trestniho-stihani/
 

Ve skutečnosti však soudem uváděné propojení bylo výsledkem nepochopitelné manipulace a chybného nakládání s fakty.
 
Konstrukci tohoto propojení Jiřího Čunka s Romanem Vaškůjem založil soud na telekomunikačním kontaktu (zpráv SMS) mezi mobilním telefonem Jiřího  Čunka a dvěmi telefonními čísly 603 052 000 a 602 909 909, která měl dle provedeného dokazování nepochybně používat právě pan Vaškůj. 
 
Jiří Čunek měl přitom být s předmětnými telefonními čísly 603 052 000 a 602 909 909 v čilém kontaktu zejména v době, kdy se nacházel ve vzdušném prostoru mimo území ČR.  A právě tento telekomunikační kontakt byl pro soud důkazem usvědčujícím Jiřího Čunka ze spojení s panem Vaškůjem.
 
Jelikož výše zmíněná dvě telefonní čísla měla být s telefonním číslem Jiřího Čunka v  kontaktu i v době, kdy policie pana Vaškůje bedlivě střežila v policejní cele /odkaz 4/, vysvětlil si to přerovský soud jednoduše tím, že sama policie protiprávně umožnila panu Vaškůjovi komunikovat z cely s Jiřím Čunkem. /odkaz 3
 
Jaká je však pravda? Šokující až absurdně komická.
 
Telefonní čísla, která dle soudce Barboříka nepochybně patřila panu Vaškůjovi, jsou ve skutečnosti čísla servisních středisek  (čísla SMS bran) mobilních operátorů T-Mobile a Telefónica O2 a nikoliv běžná uživatelská čísla. /odkaz 5, odkaz 6, odkaz 6A/. Navíc každé malé dítě ví, že telefonovat z paluby letadla je zatím nemožné. (Například Air France má podle dostupných informací pouze jediné letadlo, v němž se může za letu telefonovat)
 
Protože SIM karty těchto telefonních čísel nikdy neexistovaly, pan Vaškůj je objektivně ani nemohl užívat. Proto je nesmyslný i závěr  soudu o tom, že SIM karty s těmito telefonními čísly servisních středisek mobilních operátorů dala panu Vaškůjovi do cely sama policie a že on tyto SIM karty poté užíval k čilé komunikaci s Jiřím Čunkem.
 
Zarážející je skutečnost, že si policisté, státní zástupce a ani soudce nelámali hlavu nad tím, zda je vůbec možné telefonovat z paluby letadla a jak mohl pan Vaškůj používat neexistující SIM karty, navíc když oni sami dnes a denně pracují s výpisy z telekomunikačního provozu a je jim proto nepochybně dobře známa existence a čísla servisních středisek mobilních operátorů (SMS brány). /odkaz 7
 
Ve spojení s panem Vaškůjem by tak musel být dle logiky soudu téměř každý, kdo používá mobilní telefon. /odkaz 5 a odkaz 6/ Jako příklad uveďme elitního policistu Milana Šošovičku /odkaz 8/  a redaktora České televize Dalibora Bártka /odkaz 9/, kteří byli rovněž s předmětnými telefonními čísly v kontaktu.
 
Výše zmíněný rozsudek přerovského soudu a všechny jeho absurdní závěry byly naštěstí odvolacím soudem zrušeny. Přesto si nadřízená krajská státní zástupkyně urputně stojí za tím, že vyšetřující policisté a státní zástupce odvedli kus dobré a poctivé práce a obrátila se na ministra spravedlnosti s podnětem, aby podal stížnost pro porušení zákona z důvodu, že byl předmětný rozsudek krajským soudem zrušen. /odkaz 10/ K tomu lze uvést jen jediné. Doufejme, že stížnost pro porušení zákona bude panem ministrem podána a ukáží se tak shnilá jablka v košíku severomoravského státního zastupitelství, policie i přerovského soudu.
 
A proč vlastně došlo ze strany orgánů činných v trestním řízení a soudu k účelovým pochybením a manipulaci s fakty? Proč byl v kauze Jiřího Čunka použit zmanipulovaný posudek společnosti NOVA spol. s r.o.? Kde zůstala zákonná povinnost orgánů činných v trestním řízení vyhledávat i okolnosti svědčící ve prospěch obviněných? A proč šla rovněž stranou zákonná povinnost soudu vyrovnat se s důkazy, které si vzájemně odporují? Odpověď se nabízí sama.  Je snadno představitelné, že tato závažná pochybení, účelově vytvářené konstrukce a závěry orgánů činných v trestním řízení byly  provedeny záměrně. Šlo totiž o to, vytvořit spojení Jiřího Čunka s panem Vaškůjem a tím nadále utvrzovat veřejnost v přesvědčení, že Čunek je největším lumpem české politiky. A to v době, kdy se již pravomocně prokázalo, že se Jiří Čunek korupce nemohl dopustit.  
 
Veřejnost tak byla opět „přikrmena“ a kauzy, ve kterých jde o miliardy, byly zastíněny. A ti, kteří objednali u společnosti NOVA spol. s r.o. zmanipulovaný znalecký posudek a vytvořili neexistující telefonní propojení, nerušeně spřádají své sítě dál. 
 
S tím se však rozhodně nelze smířit. Každý z nás musí být zodpovědný za svou práci a své  jednání, orgány činné v trestním řízení nevyjímaje. Totéž musí platit i pro soudce. V normálním životě přijdete za špatně odvedenou práci o peníze či zaměstnání. Proč by špatně pracující soudce neměl přijít i o talár?
 
Pokud k tomu zůstaneme lhostejní, může podobná  „partička“ vyloučit z politické soutěže jakéhokoliv politika či nespravedlivě postihnout kohokoliv z Vás. 
 
Vzpomeňte si, jak mnozí politici a média vyzývala Jiřího Čunka k tomu, aby odstoupil a očistil se před nezávislým a spravedlivým soudem. /odkaz 1/ Pomineme-li, že žádný občan, ani místopředseda vlády, nemůže ovlivnit, zda se jeho případ dostane až k soudu, o spravedlnosti některých našich soudců  můžeme jednoznačně pochybovat. 
 
I když výše popsaný odstrašující příklad je, doufejme, ojedinělým excesem, neměl by zůstat bez povšimnutí nejen odborné veřejnosti. Ve spojení s mediální propagandou totiž došlo k pokračování v účelovém ovlivňování veřejného mínění. 
 
Kdy jindy než teď by se měla naplnit slova pana prezidenta republiky, že musí padat hlavy. /odkaz 11/
 

Vytvořeno: 6.10.2010 12:02:50Sitemap