Kontakt
Senátorská kancelář Vsetín

asistentka Jolana Nováková
Dolní náměstí 13/56,
75501 Vsetín
Email asistentky :
Telefon: +420 737 273 891

Senát PČR

Valdštejnské nám. 17/4,
118 01 Praha 1
Email senátora: cunekj


Kauza Čunek > Příběh 4 - Jak nejsnáze odstranit nepohodlné členy vlády (příručka prověřená severomoravským státním

Příběh 4 - Jak nejsnáze odstranit nepohodlné členy vlády (příručka prověřená severomoravským státním zastupitelstvím)

 

V předcházejících příbězích bylo jasně prokázáno, že obvinění Jiřího Čunka bylo zmanipulované a této manipulace se účastnili nejen policisté a státní zástupci, ale také soudce přerovského soudu. Poukázali jsme také na skandální porušení zákona ze strany policie a státních zastupitelství s cílem dostat vyšetřování do Přerova. Dnes se budeme věnovat tématu veskrze aktuálnímu. Jak je u nás možné zbavit se některých členů vlády, když nám nejde na ruku.

 

K tomu, aby se tak stalo, totiž stačí pouze 14 anonymních udání. Tedy samozřejmě, pouze v případě, že se orgány činné v trestním řízení budou těmito anonymními udáními zabývat stejně intenzivně a se stejnou důsledností, jako v případě Jiřího Čunka. V jeho případě severomoravské orgány činné v trestním řízení spustily jeho rozsáhlé vyšetřování na základě tohoto absurdního anonymu: „... Jiří Čunek měl mimo jiné od blíže nespecifikovaných firem v blíže nespecifikovanou dobu přijmout úplatek ve výši nejméně 150 000,-Kč za získání nespecifikované veřejné zakázky, dále si měl nechat provést v letech 2002 a 2003 neupřesněné stavební práce na výstavbě svého rodinného domu bez jejich úhrady od neurčených firem, za což měl těmto firmám zajistit zadání veřejných zakázek města Vsetín" (ODKAZ 1).

Navzdory tomu, že takovým mlhavým, nejasným a nepodloženým podáním se policie a státní zástupci nesmí zabývat, neboť jim to zakázala tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová (ODKAZ 2), rozběhlo se na základě těchto neprověřených drbů rozsáhlé vyšetřování Jiřího Čunka včetně finančního šetření, jehož potřebu policie na samém počátku trestního řízení dokonce projednala s náměstkem Krajského státního zástupce v Ostravě Kasíkem (ODKAZ 18). Finanční šetření dostalo název RADNICE a prověřovalo finanční a majetkové poměry Jiřího Čunka a jeho rodiny, včetně jeho nezletilých dcer za dobu posledních 25 let. (ODKAZ 3).  Kdo byl původcem tohoto anonymního udání, se dodnes nevyšetřilo. Vzhledem k účelu a způsobu, k jakému ho bylo využito, však není vyloučeno, že jeho autorem byla samotná policie.

V té době vůči Jiřímu Čunkovi jako VIP klientu severomoravských žalobců (ODKAZ Příběh 3 - Čunek - VIP klient severomoravských žalobců) již bylo vedeno stejné finanční šetření pod názvem STAROSTA (ODKAZ 4). Na těchto dvou stejných finančních šetřeních horečně pracovaly za peníze daňových poplatníků týmy policejních specialistů pod vedením olomouckého státního zástupce Doležala  a přerovského státního zástupce Obsta.   

Policie potřebu finančního šetření  odůvodnila tím, že je třeba zmapovat majetkové poměry Jiřího Čunka celé jeho rodiny za 25 let zpětně a tím potvrdit či vyvrátit obvinění proti Jiřímu Čunkovi (ODKAZ  5). 

Když se však Jiří Čunek hájil tím, že v době údajného úplatku měl takovou hotovost, aby si částku 497.000,-Kč uložil na svůj účet v bance, policejní komisař Šošovička  tuto jeho obhajobu smetl s tím, že to zásadně neřeší skutečnost, zda mohl či nemohl vzít úplatek (ODKAZ 6).   

Důvod pro finanční šetření STAROSTA a RADNICE proto musel být jiný. Ptáte se jaký?  

Z finančního šetření se totiž zjistí, kolik si  kdo za 25 let vydělal, jaké vlastní akcie a podíly ve firmách, jaké má auto, motocykl (ODKAZ 7) lodě, letadla (ODKAZ 8), kolik měl peněz na účtech, jaké pobíral přídavky na děti, sociální dávky apod.  A právě takové informace, unikající z trestního spisu, lépe přiživovaly štvavou mediální kampaň založenou na polopravdách proti Jiřímu Čunkovi. Všichni víme, že k úniku  těchto informací nakonec skutečně došlo a že jimi disponovala zejména Česká televize a její redaktor Dalibor Bártek (ODKAZ 9), který je dobrým kámarádem policistů z útvaru, který Jiřího Čunka vyšetřoval (ODKAZ 10), (ODKAZ 11A, ODKAZ 11B, ODKAZ 11C).    

To, že skutečný důvod finančního šetření nespočíval ve snaze policie objasnit, zda Jiří Čunek úplatek vzal či nikoliv, přiznal inspekci ministra vnitra ostatně sám policejní vyšetřovatel Šošovička. Pod přísahou vypověděl, že se s provedeným finančním šetřením neseznámil (ODKAZ 12). Tím Šošovička stvrdil, že neznal obsah trestního spisu Jiřího Čunka, takto místopředsedy vlády České republiky, ministra vlády, předsedy parlamentní strany a senátora. Pro tentokrát Šošovičkovi uvěřme.  V takovém případě se však sám usvědčil z toho, že ačkoliv sám navrhoval finanční šetření Jiřího Čunka (ODKAZ 19), o konkrétní výsledky finančního šetření se (na rozdíl od medií) nezajímal.  

A jaký mělo mít toto povedené vyšetřování konec?  Že by do věci razantně zasáhlo nadřízené severomoravské krajské státní zastupitelství a sjednalo nápravu? Nedejte se mýlit. Bylo samo aktérem této špinavé hry a proto se nic takového nestalo. Naopak, Mgr. Obst jako státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Přerově, měl v úmyslu podat na Jiřího Čunka obžalobu. (ODKAZ 13).  Není se čemu divit, o vině Jiřího Čunka byl Obst přesvědčen natolik, že ho v rozporu s nařízením tehdejší Nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové (ODKAZ 20) rovnou zařadil do celostátního registru trestně stíhaných osob (ODKAZ 5) ještě předtím, než ho vydal Senát (ODKAZ 21) a než ho policie obvinila. Pozadu však nezůstal ani Šošovička. Ten v požadavku na finanční šetření rovnou napsal, že bylo zahájeno trestní stíhání obv. Čunka a Hurty (ODKAZ  19), což ovšem nebyla pravda. Toto jejich jednání vypovídá o neúctě k Ústavě České republiky, která neumožňuje trestní stíhání senátora bez souhlasu Senátu… Ale to je snad to nejmenší,čeho se tito „výlupci“ dopouštěli.

Jak průběh vyšetřování Jiřího Čunka hodnotí Obstovi nadřízená přerovská státní zástupkyně Staňková? Zde jsou její slova: „…dozorový státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Přerově Mgr. Mgr.Obst při výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení postupoval zcela dle svého nejlepšího vědomí, nestranným a zákonným způsobem…" (ODKAZ 22).  

Vše bylo režírováno tak, aby se celé divadlo posunulo k přerovskému soudu. Pokud by měl Jiří Čunek dostatek „štěstí", snad by ho zde soudil nám již známý „nestranný“soudce Barbořík (ODKAZ  Příběh 2 - Skandální manipulace přerovského soudu).  K tomu však nakonec nedošlo, neboť věc byla z Přerova Nejvyšším státním zastupitelstvím odebrána (ODKAZ 16) i z toho důvodu, že přerovské státní zastupitelství (a tím ani přerovský soud) nemělo vyšetřování vůbec vést (natož soudit). Tento postup shledalo jako správný i ministerstvo spravedlnosti, kterého byl v té době Jiří Pospíšil ministrem (ODKAZ 15) a potvrdil ho i Nejvyšší soud ČR (ODKAZ 14). 

Zarážející je, že Marie Benešová za justiční mafii neoznačila ty severomoravské státní zástupce, kteří opakovaně porušovali dokonce její vlastní nařízení, ale ty státní zástupce, kteří byli činní ve sjednání nápravy těchto nezákonností.  

Zkusme si nyní společně představit, že by na základě obdobných anonymních drbů byla rozpracována celá Vláda České republiky. Jak jsme si právě předvedli, není to vůbec složité a mohly by se zjišťovat majetkové poměry ministrů i 25 let nazpět.  A jak se u nás stává zvykem, výsledky finančních šetření a informace o majetkových poměrech členů vlády by nemusely skončit jen u redaktora České televize…  

Nepřejme však vládě nic podobného. Snad by úplně stačilo, aby pan ministr Schwarzenberg objednal šetření ohledně majetkových poměrů svého stranického kolegy Kalouska, se kterým sedí ve vládě.  Obdobně jako v případě Jiřího Čunka by se mohl pokusit vyvrátit či potvrdit podezření, týkající se legálnosti nabytí jeho majetku. Pokud by se nic nezákonného neprokázalo, mohl by vedle něj dál podřimovat ve vládě. Tím by se zachoval nejenom konzistentně, ale vyhověl by rovněž požadavkům veřejnosti obsažené v petici (ODKAZ 17).   
 


Vytvořeno: 23.10.2010 13:02:42


Fórum Vlákna Příspěvky Poslední příspěvek
Fórum k článku 4
  1 6
public
(29.6.2011 16:17:06)

Sitemap